Community Psychiatry in India

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 18 other followers

Categories

Advertisements

മാനസ്സിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ പുനർധിവാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ  മാറ്റും: ഡോ. എം കെ മുനീർ

ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം (ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്) : ഡോ. എം കെ മുനീർ സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പു മന്ത്രി, തിരുവനന്തപുരം 11.11.2015

അഭയയുടെ മുപ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അഭയയും, സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പും, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏകദിന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യപിക്കുന്നു (കൈയ്യടി). മനോരോഗികളുടെ പുനരധിവാസത്തെ സംബദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ അധികം അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നാം ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ സങ്കൽപ്പത്തിൽ നിന്നും നമ്മുക്ക് മാറി ചിന്ദിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. പഴയ കാലങ്ങളിൽ മാനസിക രോഗികളെ താമസിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്; [എന്നാൽ] ഇപ്പോൾ മറ്റേതൊരു രോഗത്തെപ്പോലെ തന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒന്നു തന്നെയാണ് മാനസിക രോഗവും. മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറം ഇത് സുമൂഹത്തിൻെറയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഒക്കെ [നിന്നുള്ള] സമ്മർദ്ദങ്ങളിലാണ്  പലപ്പോഴും ഈ രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നതും,  അത്തരം രോഗം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും [ഉള്ള പരിശ്രിമവും], അതു കാരണം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുടെയാകെ പുനരധിവാസം നമ്മുടെ കടമയാണ് എന്ന ബോധവും സമൂഹത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

സുഗത ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ ആദ്യം മാറ്റത്തിനു വിധേയമാവേണ്ട സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തെ നമ്മൾ കുറേ നാളുകളായി അവഗണിച്ചു വരുന്നു. അതു കൊണ്ടു തന്നെയാണ് സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് തന്നെ മുൻകൈയെടുത്തത്. ഇത് ആരു കൈ കാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്- എന്ന തർക്കത്തിൽ, ആരോഗ്യ വകുപ്പും സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പും രണ്ട് വഴിക്ക് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ്; സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പും ആരോഗ്യം പകുപ്പും [ചേർന്ന്] മുൻകൈയെടുത്തു കൊണ്ട് -ഞങ്ങളിതില് നിയമവകുപ്പിനേയും ഉൾപ്പെടുത്തി- ‘സൈക്കൊസോഷ്യൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ റൂൾസ്സ്‘ ഫ്രയിം ചെയ്തത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടിടത്ത് മാത്രമാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ നിലവിലുള്ളത് : ഒന്ന് തമിഴ്നാടാണ് രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഇതിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ റൂൾസ് കൂടിയെടുത്തു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിനുള്ള നിയമം അല്ലെങ്കിൽ റുൾസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത്.അതിൽ ഹെൽത്തും സോഷ്യൽ വെൽഫയർ വുകുപ്പും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമുണ്ടായി.

പക്ഷേ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൻ നമുക്ക് ധാരളം കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ അഡ്വയ്സറി യോഗം ചേർന്നു കഴിഞ്ഞു. തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എൻജിയോസിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അംഗീകാരം കൊടുക്കാൻ ഗവൺമൻറിറ് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം എണ്ണൂറ് ആളുകൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കേയർ-ഗിവേഴ്സ്- ട്രയിനിംഗ് കൊടുക്കാൻ ഈ കാലയളവിൽ സാധിച്ചു.

ഇതിനിടെ സുഗതച്ചേച്ചി തന്നെ ഒരു യോഗം അഭയയിൽ വിളിച്ച് ചേർത്തു, ഞങ്ങളതിൽസജീവമായി പങ്കടുത്തു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂട്ടുതൽ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ആണ്, കാരണം പല അനുഭവങ്ങൾ അവർക്കുമുണ്ട് -പല കേസുകളും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് വലിയ ഒരസററായി മാറുന്ന ചർച്ചയാണ് അവിടെ നടന്നത്.

അപ്പോൾ തന്നെ ചേച്ചി സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ പല രക്ഷിതാക്കളുടേയും ഭയം – മെൻററൽ ചലഞ്ചുള്ള കുട്ടികളെ പറ്റി- എന്റെ കാലശേഷം അവർക്കെന്തു സംഭവിക്കും. അപ്പോളാണ് കുടുംബശ്രീയിലൂടെ കുറെ അധികം ബഡ്സ്സ് സ്കൂളുകൾ നമ്മൾ നടത്തിയത്. പതിനെട്ട് വയസ്സു വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ബഡ്സ്സ് സ്കൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു തീരുമാനം കൂടിയെടുത്തു: അൻപതു കുട്ടികളിൽ കൂടുതലുള്ളത് -സാധാരണ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും – പരിരക്ഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എയിഡഡ് പദവി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.ബഡ്സ്സ് സ്കൂൾ അത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാനെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്, കാരണം പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. പഞ്ചായത്തുകളാണ് അതിന്റെ മാനേജുമെൻററുകളായി മാറുക എന്ന കാരണത്താൽ ആ സ്കൂളുകൾ മുഴുവൻ എയിഡഡ് സ്കൂളുകളായി മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്ത വിവരം ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് (കയ്യടി).

അപ്പോഴാണ് ഇതേ പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ -ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം – ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലും വന്നത്: എന്റെ കാലശേഷം ഈ കുട്ടികൾക്കെന്തു സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയിലൂടെ ഞങ്ങള് ബഡ്സ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻററുകള് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എഴുപതിലധികം ബഡ്സ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻററുകള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് പതിനെട്ടു വയസ്സിനപ്പുറം വരുന്ന കുട്ടികളെ -അവർ വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും- അവരെ പരിക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ബഡ്സ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻററുകള് വഴി ഉണ്ടാവുന്നു.ഇതിനൊക്കെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഫണ്ട് കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വെഹിക്കിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് -എല്ലാ ബഡ്സ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻററുകൾക്കും ബസ്സ് വാങ്ങി കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്.

ഇനിയും നമുക്ക് ധാരാളം ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ ഉരിത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം, അഭിപ്രായങ്ങൾ, തീർച്ചയായും സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് വളരെ ഗൗരവമായി കാണും; അതിലൂടെ നമ്മുക്ക് ഈ റൂൾസ്സിനെ ഒന്നും കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്താം –സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടൽ വദ്ധിപ്പിക്കാം.

എൻജിയോസിനെ എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്, ഇതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എൻജിയോ ഫ്രയിംവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. എങ്ങനെ എൻജിയോകൾക്ക് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്ന് കൊടുക്കാം? എനിക്ക് തോന്നുന്നു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും എൻജിയോകൾക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ്  അടുത്ത നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം; എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു -കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു ക്ളോസ് ഡോർ ആയി നിൽകേണ്ടുന്നതല്ല (കൈയടി).

കാരണം, ഞാൻ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു – സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിൽ കാലകാലങ്ങളായി ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള സിസ്ട്ടം പ്രകാരം നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ഒന്നും ട്രയിണ്ടല്ല. അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല, കാലാകാലങ്ങളിൽ  ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ വന്നു പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവർ തന്നെ ഈടപെടുംമ്പോൾ, ഉള്ള മാസിക രോഗം വർദ്ധിക്കുക എന്നതല്ലാതെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാതത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഇവരെക്കൂടി നമ്മൾ ട്രയിനിംഗിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്.  അതു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള -ഗവൺമെന്റിറ് തലത്തിലുള്ള – കെയർ ഹോമിലുള്ളവരെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ട്രയിനിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവിടേയ്ക്ക് ട്രയിണ്ട് എൻജിയോസിന് കടന്നു വരാനുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്ന് കൊടുക്കുന്നത്, കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടി ട്രാൻസ്പേരൻറ് ആവാൻ സഹായിക്കും …….

……

ഏതായാലും ചേച്ചി, ഇതിനൊക്കെ മുൻകൈയെടുക്കുന്ന –  സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ – എന്ന ചേച്ചി. ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പോൾ എൺപത്തി ഒന്ന് വയസായി എന്നാൽ നമ്മുക്കത് തോന്നാതത്  എന്തെന്ന് വച്ചാൽ, മനസ്സിൽ നന്മ ഉള്ളതുകൊണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുളളത് (കൈയടി). കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിന്റെ ചെറുപ്പം എപ്പോഴും കാത്ത് സുക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ചേച്ചിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നേർന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും -സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പും ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയും-  ചെച്ചിയുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എന്ന്  സുചിപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്, ഏറ്റവും നല്ല, ഇൻറ്റർ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള റൂൾസ്സ് ഫ്രയിം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു.ഇനി ചേച്ചി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ മാനസ്സിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, അവരുടെ പുനർധിവാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തിനെ മാററാൻ നമ്മുക്ക്  പരിശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു (കൈയടി).

Unearthing Omissions and Commissions: The bureaucratic trail of decision making for ‘Day-care’ centers for the mentally ill.

daycarelogo

Tracing the bureaucratic trail of the  'Comprehensive mental health program (New Scheme-2013)' of Kerala:  A documentary search using RTI inquiry. 

Finance Minister K.M. Mani earmarked Rs.20 crore for a new ‘comprehensive mental health programme’ to be executed by NGOs and schools. 

news-report on March, 2013 thus introduces the ‘comprehensive mental health program’ to the larger public. It has a comment by a key functionary of the professional community of psychiatric doctors of the state.

Dr. John, however, appreciated the announcement of a new ‘comprehensive programme.’ He said the NGO, Maithri, had recently launched such a programme in the Kizhakkambalam panchayat with the participation of the panchayat, schools, and social organisations. He said the Kizhakkambalam model could be adopted for the programme and the Rs.20-crore allotted for it could be used for the initiative in about 300 panchayats

The Kerala-state budget document of 2013 (available at http://finance.kerala.gov.in/) echoes what the minister reported to the press.(see relevant excerpt: page 356 below with highlights added).The source of the fund is designated as ACA  (Additional Central Assistance), which means this money is provided by the central government directly to the state budget.

cmhp1-page356

The Special working group meeting convened by the additional chief secretary-Finance for the consideration of administrative sanction (See minutes of meeting here and relevant excerpt below) also instructs certain particulars about how this program should be implemented as highlighted in red underlining (see below).

fcmeet1

Now let us fast-forward one year to March, 2014 and see this news report which announces the actual roll out of the ‘Day Care Centers’ for the recovered mentally ill in the state.

trissurnewswithhighlight

So what is this write-up about:

One fact that can capture the discerning eye, when we look at all of the above documents indecisionalflowchart sequence, is that, as the program moves down the implementation pathway, certain aspects get edited out.The multi-disciplinary involvement with the social justice dept or the education dept or the NGOs which were envisioned in the earlier stages, vanishes when it reaches the final news-report on its actual roll out.

How does this happen? Is it due to acts of omission or commission? Specifically at what places in the implementation pathway does this occur? What could be the reasons for it? Let us briefly explore. I try to explicate specifically, the bureaucratic trans-active processes at the decision making level. The relevant textual documents which gets  generated in the administrative ‘due-process’ are analysed to throw light on the processes.

(Disclosure: All documents uploaded in this write-up are either in the public domain or have been received by the RTI (Right to Information) method. These documents are at 7 clickable embedded links in the text of this blog which are blue in colour)

We shall proceed by asking certain empirical questions as below.

What model of working for the ‘Day care Centres” have the state level planners envisioned under the ‘comprehensive mental health program’? Was it evidence based? Were there other models which also came for competitive consideration?

Click to see the three page plan proposed for the Day-Care centers by the Director of Health Services contained in the administrative sanction letter issued by the Health Secretary.

As can be seen, it is an over-the-top operational plan which the Health Department submitted for approval. Interestingly in each day care center (2 each for all 14 districts are sanctioned) Rs 4.69 lakhs was set aside for buying 30 “Iron cots”, mattress, pillow cover, and bed sheet! This is patently unscientific (act of commission no 1) and reveals a certain institutional character in thinking, quite unhelpful for planning community based services.Ironically the plan recommends recruiting contract nurses who are retired from mental health centers or have experience in psychiatric hospitals!!

The structure of the plan clearly reflect that the stakeholder consultations were not made. This was specifically asked in an RTI query to the health directorate which gave the reply that consultative meeting involving the social and educational sector or the NGOs were “not convened” and “committee was not formed” and the people involved in formulating the plan for the daycare centers were only “Experts from the health department were psychiatrists from medical college and mental health center and mental health authority” (act of omission no 1).

The minutes of the meeting by the finance secretary which considered the proposal for administrative sanction from the health dept (identified in the document as ‘administrative department forwarding the proposal’) clearly identifies the ‘implementation agency/department’ for the program as “committee with experts (as stipulated in plan write up)”. This ‘plan write up’ is probably what the health dept would have submitted as part of proposal generation before the budget.Though we do not have direct access to this plan write up, the snap shot of page 356 from the final budget document provided in this blog is representative of that.

So, one may infer that fidelity to the ‘plan write up’ was lost when the committees were not formed at the mid-implementation phase. And the submitted operation plan was thought-through by ‘psychiatrists from mental health centre, medical college and mental health authority’. Apparently no meeting was convened (see RTI reply). It is evident that neither the ‘Kirakkambalam model’ nor any other model including the one proposed by the Institute in Kozhikode for a block-panchayat based community action, did get a chance for consideration. (act of commission no.2)

Progress assessment of the functioning of the daycare centers which stated working.

Needless to say, the roll out of the program ran into implementation difficulties. The staff recruited did not know what to do, many patients dropped out, sustainable need for the services in the community could not be generated etc etc.

However in an appraisal done by the department by March 2015, it is reported that 22 daycare centers have started working and the remaining 6 are in the process of getting started.The shortcomings in the effectiveness of the centers were swept under the carpet as quoted below (page 2 of report) and further implementation responsibility was quietly transferred to the NRHM! A part of the money was diverted for procurement of medicines also.

The programme is first of its kind and is in the developing stage.It takes time for the centers to become full fledged in activities. More awareness has to be made among public for the smooth and effective functioning of the programme since there is social stigma to mental illnesses

It is ironical that the health directorate which shied away from multisectoral consultation in the planning stage,  tried to do some late stage firefighting to salvage the program by issuing new guidelines instructing the nodal officers to involve NGOs and panchayats in the working of the centers! (see excerpt below) (Act of commission no 3)

gs

Summarising Analysis:

Act of omission no 1

In spite of explicit directions in the budget provisions and the administrative sanction authorization, the health directorate omitted stakeholders like social sector dept and NGOs from the planning stage of the 'Day-Care Centers'

Reasons for the same could be attitudinal. It is know that “Resistance to social services can be substantial, because it involves an understanding of mental disorders outside the medical model.” Besides it is also doubted “whether clinicians are best placed to lead mental health services development in countries unless they have a public health training and perspective to facilitate planning at the population level. There is a need for better access to public mental health training for key decision-makers in LAMIC”  (Reference: Chapter 41, Overcoming impediments to community mental health in low and middle income countries, Oxford textbook of community mental health, 2011),

With respect to this particular program, insider sources inform that adopting a model of using the money to financially support an NGO-run/ social-department-run ‘day care’ center was not to the liking of the medical professionals within the health department as they viewed it as fund diversion to outside agencies.

(Incidentally budget-2013 also had another program as mentioned by the finance minister in the same news-report – “He also proposed opening care homes for mentally challenged children in every district in partnership with NGOs and allocated Rs.10.5 crore.”. It will be interesting to investigate how the latter program actually panned out. If the NGOs really got involved in the latter program, it can well act as a naturalistic control to the ‘Comprehensive mental health program’ in an evaluative study of comparative implementation-effectiveness.)

Act of commission no 1

An unscientific and cost-ineffective plan for running day-care centers was thrust upon the public mental health space of the state. Surprisingly and unfortunately none of the nodal offices of the DMHP/CMHP asked for a course correction in the plan and mechanically implemented a defunct plan.

Reason for this lapse could be that the plan was make by hospital-based psychiatric clinicians who did not have a clear community mental health or public mental health orientation. Stakeholder participation which could have cleared this lacunae however was deliberately not sought. Deliberate  ‘nodalofficization’ of the implementation machinery for community mental health in the state helps only to maintain a ‘business as usual’ attitude among the downstream implementing agents, precluding any constructive criticism/creative-engagement with plans and proposals thrust upon them.

Act of Commission no 2

Even though alternate models for running the 'Day-Care' centers were offered/available to the planners, they chose to ignore them for a less valid model.

It indicates a certain legacy model of ‘command and control’ style of functioning in a non-consultative, over-the-top fashion, which is quite unbecoming of the modern practices of planning for community-based mental health services.Certainly this is not evidence based practice.

Act of Commission no 3

As part of a downstream course correction, the directorate may have tried to exonerate itself by thrusting on its subordinates, things which it itself could not do or should have done. Instructions to involve stakeholders in the fag end of an implementation cycle will be unlikely to be beneficial.

In conclusion, this case example of poor implementation fidelity of a program even at its operational planning level indicates that a lot needs to change in our planners when dealing with community mental health services. This will include change in attitude, developing evidence based thinking, a consultative mindset, facilitating inclusive planning etc etc. It may be argued that certain system level impediments like the administrative, social and cultural distance between sectors are the actual reasons for this outcome, in which case we will have to appreciate that a mere declaration of intent for multisectoral involvement in policy and plan documents can only serve the purpose of rhetoric. Innovative models of planning and financing that can bring about joint ownership and stewardship of programs will then have to be devised for addressing this implementation gap.

The initial news-report (March, 2013) which proclaimed the new scheme also contained a pertinent comment by Mr. Litto Palathinkal, president of ‘Kanivu,’ a collective of mental health rehabilitation and care homes. He said there is need for a “clear policy statement for the mental health sector ….with visions for both treatment and rehabilitation”. One major reason for the current mess was the lack of coordination among the four departments— Health, Police, Social Welfare and Local Self-Government, the report added!

________________________________________________________________________________

Added on 20.05.2015 :Blog Impact!

News report in asianet news channel (see video below) and paper report in Janayugam newspaper.

An un-starred question was also incidently raised in nyamasabha (legislative assembly). see reply here

(added on august 10) Times of India (PDF) features blog information in their article on rehabilitative aspects for mental illness and policy paralysis thereof.

A brief focus on certain system-level variables from Mental-Hospitals of Kerala.

Information at the level of health systems will be important for better policy making and charting out reform agenda for change. The reform agenda for mental hospitals of Kerala has not, as yet taken off, though it has long been repeatedly articulated since 1979 (Pai committee report). The latest of such reports being the 6th estimate committee report (PDF) (2012) by the legislature under V D Satheesan MLA. A lack of a mental health information system which can capture data on health system variables may have contributed to the reform gap.

I have collated here, data on a few variables which I felt was important. These data were requested from the three government mental hospitals (GMHCs –Government Mental Health Centres) through RTI (Right To Information Act, 1987) query to the public information officers of these institutions. The data on financing of the institutions was collected from the annual plan document 2013-14, Government Of Kerala, which is available in the public domain. Data points (see Table 1) are clustered under three domains and certain data points are elaborated and commented upon in the discussion.

Table 1 (Data on certain health system vartiables about GMHCs) tablemhc

(1) Admission and Discharge: Total admission in 2014 was 7113 out of which 874 (12%) were admitted via reception order under Mental Health Act. (Unfortunately I did not ask for the number of prisoner patients admitted, therefore this data is not available)

A total of 154 patients as on 2014 are admitted and staying the Mental Hospitals for more than 10 years out of which 100  are in GMHC, Kozhikode. In absence of a plan for this subset of patients it is possible that these patients will remain in the centers for the rest of their lives. It was reported that a total of 60 patients were discharged and transferred to private rehabilitation homes.

A possible alternative could be to contact the Dept. of housing  of Gov. of Kerala and explore means for building permanent housing for them. Any of the GMHCs could pilot a model of supported housing for these patients.

(2) Staff pattern sanctioned and currently present: Till date, shortage of staff in GMHCs had been a persistent problem. Thanks to proactive measures by the  government via post creation (See here ) shortage is being steadily rectified. Currently sanctioned posts for doctors are steadily getting filled though the requirement as put by the centers are very high (Click to see a table from appendix of CAG performance aduit report).

We can see that currently, there is no shortage for doctors in sanctioned posts but shortage of other professionals does exist.

(3)  Financing available to the institutions in the year 2014-15 is 323903 thousand rupees (32.39 crores) of which 28 crores( 86.44%) goes towards salary of personnel. During the corresponding period money allotted to community mental health services of all 14 districts was 4.79 crores.

Much of the annual state budgetary allocation for mental health under the health budget currently goes to the three mental hospitals of Kerala.

Tail piece: Regarding the reply to the question on “how many patients are currently admitted and staying more than two years” : as the question was little ambiguous the figures may not be reliable, nevertheless the total number is 273. These patients were engaged in various activities in the centers as per  table 2. I am afraid many of these interventions may not pass the test of a rigorous state of the art evidence-based-rehabilitation techniques of modern times.

Table 2 (Activities in GMHCs for patients staying more than 2 years)

rehabinmhc

PS: A quick look at the impact of DMHP on IP and OP of Mental hospitals is pertinent (document extracts)

  1. The programme has been so successful in the district that it brought down the number of OP and in- patients at the mental health Centre by more than half, and even received a commendation from the WHO. DMHP Tvpm currently has about 2000 regular patients across the district. Dmhp annual activity report 2011-12 (PDF)
  2. The implementation of the DMHP/CMHP in four districts (Kasargode, Kozhikode, Malappuram and Wayanad) by IMHANS helped to reduce the workload of MHC, Kozhikode as evidenced by the reduction (22.61  per cent) in intake of inpatients at MHC, Kozhikode from 31,802 (2005) to 24,610 (2009).  According to the cost-effect analysis of the MHC, Kozhikode made by the Institute during the year 2009, there was saving of 26.15 per cent in expenditure on diet, medicine and drugs due to reduction in intake of inpatients.  Bed strength and average occupancy per day during 2005-10 in MHCs (Kozhikode, Thiruvananthapuram, and Thrissur) revealed that the percentage of occupancy ranged between 102 and 118.  The excess occupancy was due to overstay of improved patients, heavy admission of relapsed cases, non- utilisation of new wards due to shortage of staff and non-completion of works, etc.  Overstay of patients was due to non-availability of adequate rehabilitation centres, non-availability of proper address of the patients who were admitted by court orders, non-acceptance of recovered patients by their families etc. The three MCHs had a total bed strength of 154 (Kozhikode: 71, Thiruvananthapuram: 43 and Thrissur: 40).(?? Tvpm has 570 beds, KKD 474 as per another report) The average bed occupancy per day during 2005-10 was 42, 40 and 18 in MCHs, Thiruvananthapuram, Kozhikode and Thrissur respectively. CAG performance audit 2010 (PDF) 
  3. The mental health centre was an ally of the primary care programme and benefited from the newly- integrated services through for example, fewer referrals. WHO-WONCHA report 2008 (PDF)

(Added on Aug,10, 2015) The data from this post got represented in an infographic (see below) which came in Times of India article.

infographic

New Draft Health Policy Of India: Comments by two public-health experts from Kerala.

Excerpts (total ~6 min audio in malayalam) of comments by Dr Ramankutty, Achutamenon Centre for Health Science Studies (~4min) and by Dr B Iqbal, public health activist and academic (latter 2 min) on the new draft health policy of India. The audio is extracted from a seminar on the challenges of public health care in India, organised as part of the state conference of the Communist Party of India (CPI) at Kottayam on 27th February 2015.

Mental health financing in Kerala State: an overview

imhans1imhans

The under-funding of Community Mental Health services in Kerala State gets media attention as District Mental Health Programs (DMHP) in certain districts are folding back because of lack of funds. Seen above are excerpts from a media report – article in Ente Vartha, Malayala Manorama on Friday 19 December 2014. (see PDF version here).

Another report (see pdf here) which highlight  ‘central fund crunch in NRHM allocation’, says

The programmes of Institute of Mental Health and Neuro Sciences (IMHANS) Kozhikode, including community mental health programme, child development disability programme and  child development services, which catered to thousands of patients in Kozhikode, Wayanad, Malappuram and Kasargod districts, are  in trouble due to the fund crisis.

What is pertinent to note about such reports is that, matters relating to financing of mental health services, which are customarily relegated to the inaccessible policy spaces, are now becoming public debate. The report literally quotes figures like – What is needed is 1.6 crores, but what is provided is 50 lakhs. Such instability of funding is undoubtedly unsustainable for community mental health services in the state.

These facts are reflected in some technical reports as well -for example the WHO/WONCA report on primary care integration of mental health, dwells in detail on the inception (1999) and financing aspects of DMHP, Thiruvananthapuram. It says

Without an initial start-up grant from the national government, the programme would not have been implemented.

Following approval…by the national government, funds were allocated for an initial period of five years… At the end of the initial funding period, the state government was not able to earmark funds to continue the programme, although this was planned and expected by the central government. The programme continued by using some of the original funds that were not yet spent, and with financial support from the mental health centre …Now state funding for the programme has been secured for 2008 and 2009.

So, how much indeed, are the funds available for mental health services in the state? How is it being spent now? Where is it being spent?  Are Community Mental Health services getting adequate funding? Or are most of the available funding going to institutional facilities? Lets explore…..

One way to get an overview about the “financing” aspects of mental health care delivery in the state would be to extract data from the annual plan (and the budget thereof) of Kerala State, which is available in the public domain. That is what, this write up will primarily do.

But before doing that lets us have a brief look at the fundamentals of mental health financing. This shall be in Page 2 (see icon below, can be skipped to proceed to main matter). It includes some basic definitions, about why to look at financing at all, and what are the key questions in financing which are relevant when we are thinking about the development of community mental health services.

We shall then zoom into the Kerala context and examine the current resource allocation pattern and look at the key questions that are relevant for the development and expansion of community mental health care in the state.This shall be in Page 3(click on page icon below). However you can grab a quick summary of the findings below.

Summary of findings on financing of mental health in Kerala 
Finding 1 In the absence of a strategic plan logically derived from the policy, the short term annual operational plans or the budget allocations themselves have become the defacto policy in Kerala. Such occurrence has been forewarned and recommended to be avoided in the WHO service package document on mental health financing(see Page2). 
Finding 2  Of every 100 Rupees of the health budget ear marked via line items for mental health care, only 12 Rupees of it is allotted for community mental health services in Kerala now. 
Finding 3 Persistent 'Contractualization' of staff in Community mental health services may relegate this service into an inferior cadre in comparison to staff in institutional facilities.

Advance Directive in end-of-life care.

Dr Babu Paul (IAS Retd.) was the chief guest at the Palliative Day observance at Caritas Hospital, Kottayam last week.He talked about palliative care with respect to the ethical aspects involved. He disclosed an advance directive which he had made for himself. See video excerpt below (~ 2min, Video courtesy Dr Manu John, Palliative care Dept, Caritas Cancer Institute, Kottayam).

Transcript:

I am 72, going on 73.I am happy in my current situation but ready to be called home by my creator any time now. I therefore make the following wish list.

I may not be kept alive by artificial life support systems except as a purely temporary measure up to 6 hours and for unavoidable medical reasons.

I should not be resuscitated…..

In Summary the doctors are allowed to undertake comfort measures. I would prefer not to be shifted to any hospital….No artificial or IV feeding at all. May my body go in peace and my soul rest in peace.

As advance directive in mental health care is being introduced in India by the new act, it needs to be remembered that we are only at a stage of advance directives slowly evolving even in end-of -life care in our country.

article on new bill on end of life care (manorama 19/07/2016)

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 850 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 14 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

School Psychiatry: Charting the landscape of mental health interventions in schools.

Schoolpsychiatry

My presentation at Central Tranvancore Psychiatric Society (CTPS) monthly meet at Kottayam yesterday, was on the topic of mental health interventions in schools. Prof Varghese Punnose, HOD, Dept of Psychiatry, Gov Medical college, Kottayam was the chairperson.

See above a matrix of existing mental-health provisions in schools of Kerala and see slides of my presentation below.

Panel discussion: rehabilitative, community-participatory and social security aspects of Schizophrenia-care.

See above some brief sound excerpts (~7 minutes) from a panel discussion organised at Gov. Medical college, Kottayam (MCK) as part of World Mental Health Day 2014. (audio was captured by me using mobilephone microphone:-)

The panelists were as below. Dr Lakshmi Gupthan (MCK) was the moderator.

1. Adv. G Jayashankar, Kottayam District Legal Service Cell (focused on mental health act, Reception order, Rehabilitation services)

2. Fr. Micheal Joseph, Kottayam Social Service Society. (focused on team based and participatory approach, community based rehabilitation through home based care)

3. Dr. V K Usha, Prof. Psychiatric Nursing Dept. (focused on family based interventions, emphasized need for including family members into the multidisciplinary care team)

4. Dr. Ipe Varghese, HOD Social work Dept, BCM College Kottayam. (focused on the need for advocacy for building social security nets in this era of diminishing carers in families and generating evidence for local interventions)

Photo courtesy: Dr Rajeev K M (MCK),  From L to R Dr Usha, Dr Ipe, Fr Micheal, Adv. Jayashankar, Dr Varghese Punnose, Dr Laksmni.

kmc

A prototype dementia-care approach through DMHP.

My presentation at SIPSCON 2014 (Indian Psychiatry Society(IPS), Kerala State  Branch, Annual conference) focused on the emerging idea of integrating mental health care through community nurses in the palliative care program. A model for integrating home-based care for late-stage dementia was presented.  See slides below. Also see newspaper reports on same: The Hindu Report; MalayalaManorama Report. [Incidentally it is two years since this blog was stated in October 2012. It is matter of great happiness that the blog got a mention in the address of the IPS State President at the annual meeting at Kochi. See text of the presidential address here. [added on 22.01.2015, the same published as article in Kerala Journal of Pstchiatry see here ]